Numer EORI

Globalna wioska, jak często nazywa się dynamicznie rozwijający się świat, sprawia, że zakup towarów od przedsiębiorstw zarejestrowanych poza Unią Europejską nie jest niczym niecodziennym. Choć przepisy celne ewoluują w stronę ułatwienia procesu realizacji takich zakupów, to jednak wciąż niezbędne jest dopilnowanie kilku istotnych formalności. Jednym z nich jest uzyskanie numeru EORI.

Czym dokładnie jest numer EORI? 

EORI to system dedykowany odpowiedniemu identyfikowaniu i rejestrowaniu wszelkich dóbr, które przepływają pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a podmiotami, które nie są zarejestrowane w obrębie tego ugrupowania. Dzięki temu systemowi praktycznie każdy podmiot gospodarczy, który inicjuje przepływ towarów, jest możliwy do zidentyfikowania podczas formalności celnych.

W ramach systemu stworzony został cały zbiór procedur i regulacji, których przestrzegać muszą wszystkie podmioty decydujące się na handel towarami z państwami trzecimi. Czym zatem jest numer EORI? To numer, który umożliwia podmiotowi gospodarczemu import lub eksport towarów do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

Jaki jest cel wprowadzenia systemu EORI i wymogu uzyskania numeru? Przede wszystkim pozwala to na szybkie sfinalizowanie całej procedury celnej, a także ułatwia monitorowanie przepływu handlu pomiędzy członkami Unii Europejskiej a innymi krajami. Numer EROI rozpoczyna się od skrótu kraju członkowskiego, w jakim zarejestrowana jest firma. Następnie cyfry to w przypadku polskich przedsiębiorstw numer NIP oraz pięć dodatkowych zer. 

Kto jest zobowiązany do wnioskowania o numer EORI?

Kto musi wnioskować o uzyskanie unikatowego numeru EORI? Przede wszystkim wszystkie podmioty gospodarcze, które zamierzają handlować towarami z podmiotami, które nie są zarejestrowane w Unii Europejskiej. Poprzez handel towarami rozumie się zarówno import towarów, jak i eksport. 

Bardzo ważną kwestią jest czas, w którym podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej jest zobowiązany do uzyskania numeru EORI. Numer powinien zostać wygenerowany jeszcze przed inicjacją pierwszej transakcji handlowej z innym podmiotem

Reasumując, numer EORI musi zdobyć każde przedsiębiorstwo, bez względu na formę prawną działalności. Tak więc zarówno spółki akcyjne, spółki komandytowe są zobowiązane do uzyskania numeru EORI, jak i małe, jednoosobowe działalności gospodarcze, które eksportują lub importują towary poza granice Unii Europejskiej. 

Jak uzyskać numer EORI? Poradnik krok po kroku 

W takim razie Jak uzyskać numer EORI? Istnieje na to kilka sposobów. Między innymi jesteśmy w stanie złożyć wszystkie niezbędne dokumenty (wniosek o rejestrację, wpis do rejestru przedsiębiorców, potwierdzenie wykonanej opłaty skarbowej oraz dokument potwierdzający reprezentowanie konkretnego podmiotu) w Centralnej Rejestracji Celnej za pośrednictwem poczty. 

Znacznie wygodniejszym i szybszym sposobem na uzyskanie numeru EORI jest jednak rejestracja na platformie PUESC i złożenie wniosku elektronicznego. W jaki sposób to zrobić? Po rejestracji na platformie należy wypełnić wniosek dotyczący danych osoby fizycznej, danych podmiotu oraz osób, które stanowią reprezentację konkretnego podmiotu. Jeśli uda nam się wypełnić wszystkie niezbędne dane, wniosek zostanie wysłany, a my w ramach potwierdzenia otrzymamy Urzędowe Potwierdzenie dostarczenia wniosku. 

Dodatkowe informacje związane z wnioskowaniem o numer EORI

Dodatkowe informacje warto zacząć od informacji o czasie oczekiwania na nadanie unikalnego numeru EORI. Jak długo będziemy oczekiwać na uzyskanie numeru EORI? Czas oczekiwania na wygenerowanie numeru dla konkretnego podmiotu z reguły trwa 5 dni, jednak urząd zastrzega, że w przypadku szczególnie dużego obłożenia czas procesowania wniosku może wydłużyć się nawet do 20 dni roboczych. 

Czy nadanie numeru EORI jest płatne? Nie, podobnie jak zrealizowanie wielu innych usług publicznych, wniosek o nadanie unikatowego numeru EORI i uzyskanie go jest całkowicie bezpłatne