Fundusze ETF

Czym są fundusze ETF?

Na giełdach istnieje wiele ciekawych instrumentów i aktywów, w które można z powodzeniem inwestować. W zależności od specjalizacji inwestora może skupić się on na walutach, akcjach z jakieś branży albo surowcach. Nie można jednak zapominać o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dlatego ciekawą opcją są również fundusze ETF.

Oprócz akcji, obligacji, surowców czy walut na rynkach regulowanych dostępne są także inne instrumenty inwestycyjne. Na szczególną uwagę zasługują z pewnością fundusze ETF, którymi handluje się podobnie jak zwykłymi akcjami. Jednak odwzorowują one ruch nie jednego, a wielu różnych aktywów. W przypadku pojedynczej spółki jedna zła informacja może spowodować ogromną stratę na inwestycji. Fundusz, który opiera się na indeksie 20 czy 500 różnych spółek, jest o wiele stabilniejszy i bezpieczniejszy.

Warto zauważyć, że fundusz ETF faktycznie posiada aktywa, które odwzorowuje. Kupując udział w funduszu, stajesz się faktycznym właścicielem wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu, który ETF odwzorowuje. Inną cechą, odróżniającą ten rodzaj aktywów od funduszy inwestycyjnych, jest brak dodatkowych osób zarządzających. Z zasady fundusz ETF odpowiada dokładnie indeksowi, który opisuje. Wpływa to na niskie koszty prowadzenia tego typu narzędzi, co przekłada się na lepszą stopę zwrotu dla inwestorów.

Rodzaje funduszów ETF

Fundusz ETF nie musi się jednak opierać o indeks giełdowy. Odwzorowuje on także ruch innych instrumentów finansowych. Mogą to być na przykład:

 • Określone sektory i branże
 1. , łącząc spółki działające w tym samym segmencie rynku. Idealne dla inwestorów, którzy doskonale znają realia konkretnej gałęzi przemysłu i mogą przewidzieć jej lepsze i gorsze okresy.
 2. Obligacje rządowe, komunalne i korporacyjne
 3. , aby zdywersyfikować portfel inwestycyjny bezpiecznymi aktywami.
 4. Surowce.
 5. Waluty.
 6. Zarówno pojedyncze pary walutowe, jak i całe grupy związane zazwyczaj geograficznie lub poziomem bezpieczeństwa.
 7. Kryptowaluty.
 8. Od kilku miesięcy możliwe jest inwestowanie w kryptowaluty na regulowanych giełdach za pomocą odpowiednich funduszy ETF.
 9. Fundusze odwrotne
 10. – w tym przypadku można zarabiać na tak zwanej krótkiej sprzedaży; jeśli cena instrumentu bazowego spada, wartość funduszu ETF rośnie.

Jest to zatem niezwykle wygodne narzędzie inwestycyjne. Wystarczy założyć konto maklerskie, by inwestować w dowolne instrumenty i aktywa. W internecie dostępne jest więcej informacji, jak stać się aktywnym inwestorem w fundusze ETF. Warto się z nimi zapoznać i spróbować dodać je do swojego portfela inwestycyjnego.

Zalety funduszu ETF

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF? Jest to doskonała dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Nawet przy niewielkim nakładzie kapitału można  kupić akcje setek spółek, co zapewnia stabilność i zabezpiecza przed utratą dużej części swoich oszczędności. Jest to także instrument bezpieczny, o niskich kosztach dodatkowych i elastyczny. Kupuje i sprzedaje się go dokładnie tak samo, jak zwykłe akcje. Działania animatora bardzo często zapewniają odpowiednią płynność, co ułatwia handel funduszami ETF.