Maksymalne RRSO w pożyczce gotówkowej

Gdy szukamy ofert pożyczek lub kredytów zastanawiamy się, który parametr jest najważniejszy. W dużej mierze pierwsze zwracamy uwagę na oprocentowanie, czy słusznie? Ważniejszym wskaźnikiem jest RRSO kredytu lub pożyczki. Ale czym jest RRSO? Czy może być zerowe i czy wysokość RRSO ma górną granicę?

Czym jest wskaźnik RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania w skrócie RRSO, jest jednym z ważniejszych parametrów, na jaki należy zwrócić uwagę, wybierając wśród ofert kredytów lub pożyczek. Wysokość RRSO jest wyrażana w procentach i obrazuje, jaki będzie koszt zaciąganego zobowiązania. Inaczej mówiąc, pokazuje nam, ile zapłacimy za to, że pożyczymy pieniądze. W skład RRSO wchodzą:

  • Oprocentowanie nominalne – jest wartością przedstawianą w procentach i określaną najczęściej w skali rocznej, obrazuje jakie odsetki będziemy spłacać. Wysokość maksymalna oprocentowania jest z góry określona i zależy od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Nie może przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej i 3,5%. Choć ustanowiona jest maksymalna i nieprzekraczalna wysokość oprocentowania, to banki i instytucje pozabankowe mogą samodzielnie ustalić jej wysokość dla poszczególnego produktu poniżej tego pułapu.
  • Prowizja – to na ogół jednorazowa opłata za udostępnienie pieniędzy pochodzących z kredytu lub pożyczki lub inne czynności związane z jego obsługą. Przeważnie ustalana jest przez każdą instytucję indywidualnie.
  • Inne opłaty – to wszelkie inne koszty związane np. z opłatą za przygotowanie oferty, opłaty administracyjne. Niestety dość często są ignorowane przez konsumentów, a mogą stanowić istotny i dość spory koszt związany z otrzymaniem środków finansowych. Bywa, że pobierane są jednorazowo na początku okresu kredytowania lub dopiero po wystąpieniu odpowiednich przesłanek np. w razie konieczności wystosowania monitu za opóźniania w spłacie rat.

Jeśli znamy RRSO, będziemy mogli obliczyć, ile faktycznie zapłacimy za pożyczone środki. I tak gdy pożyczymy 1000 złotych, a RRSO wynosi 56%, to za otrzymanie pożyczki lub kredytu zapłacimy 1560 złotych. Nie musimy się obawiać o koszty ukryte.

Czy RRSO może być zerowe?

RRSO wynoszące 0% w przypadku kredytów nie występuję. Głównie ze względu na konieczność pobierania opłat za udzielenie kredytu. Zapis na ten temat występuje w ustawie Prawo bankowe, pod które podlegają kredyty. Inaczej jest w przypadku pożyczek gotówkowych, które udzielane są przez instytucje pozabankowe. Brak opłat za udostępnienie środków finansowych najczęściej możemy spotkać przy pożyczkach krótkoterminowych tzw. chwilówkach.

Czy wysokość RRSO ma górną granicę?

Ustawa o kredycie konsumenckim określa maksymalną wysokość oprocentowania nominalnego, które wliczamy do RRSO jak również limit pozaodsetkowych części kredytów i pożyczek. Dlatego:

  • maksymalna stopa procentowa nie może przekraczać czterokrotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;
  • pozaodsetkowe koszty kredytów nie mogą być wyższe niż 25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym.

Te dwa parametry są niejako pod kontrolą, ale jak już wiemy, do RRSO wlicza się również inne wartości, które nie są obarczone limitami. W związku z tym RRSO nie ma maksymalnej wysokości. Możemy się zatem spotkać, głównie w przypadku pożyczek, że RRSO będzie wynosiła nawet kilka tysięcy. Zanim skorzystamy z takiej pożyczki, warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim wymienionym wartościom, tak by później nie spłacać horrendalnie wysokich rat.