Litania do serca pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
P.: Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.
Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.
A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i Świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański! Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego Sakramentu Boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie Świętego Kościoła!
O Panie! jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi wyrządzone Tobie, o Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady.
Przeto błagamy Cię, o Najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


W dzisiejszym artykule poruszymy temat, który jest bardzo ważny dla wielu ludzi – Litania do serca pana Jezusa. Będziemy omawiać historię tej modlitwy, jej znaczenie oraz jak możemy się nią modlić. Dowiemy się również, jakie łaski można otrzymać dzięki tej modlitwie oraz jakie ma ona współczesne znaczenie w kulturze i sztuce. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę i poznać tajniki tej pięknej modlitwy, to zapraszamy do lektury!

  1. Historia Litani do serca pana Jezusa
  2. Co to jest Litania do serca pana Jezusa?
  3. Jak modlić się Litanią do serca pana Jezusa?
  4. Jakie łaski można otrzymać dzięki modlitwie Litanią do serca pana Jezusa?
  5. Współczesne znaczenie modlitwy Litanią do serca pana Jezusa
  6. Litania do serca pana Jezusa w kulturze i sztuce

Historia Litani do serca pana Jezusa

Historia Litani do serca pana Jezusa sięga XVII wieku, kiedy to św. Małgorzata Maria Alacoque otrzymała objawienie od samego Pana Jezusa. W czasie tego objawienia Chrystus przekazał jej prośbę o rozpowszechnianie modlitwy do Jego Serca, jako wyrazu miłości i oddania dla Niego. Święta Małgorzata Maria Alacoque była zakonnicą w klasztorze w Paray-le-Monial we Francji i przez całe swoje życie propagowała tę modlitwę.

Początkowo Litania do serca pana Jezusa składała się z 33 wezwań, ale z czasem zostały dodane kolejne, aż do obecnej liczby 50. Modlitwa ta jest uważana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej poruszających modlitw katolickich, która wyraża nasze oddanie i miłość dla Boga.

W Polsce Litania do serca pana Jezusa stała się szczególnie popularna dzięki działalności św. Siostry Faustyny Kowalskiej, która była gorącą propagatorką tej modlitwy. Święta Faustyna miała wiele objawień od Pana Jezusa, w których zachęcał On ją do modlitwy Litanią do serca pana Jezusa oraz do szerzenia jej wśród ludzi.

Dziś Litania do serca pana Jezusa jest jedną z najczęściej odmawianych modlitw w Polsce i na całym świecie. Jest ona szczególnie popularna w okresie Wielkiego Postu oraz w miesiącu czerwcu, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Modlitwa ta przypomina nam o miłości Boga do nas i zachęca do oddania Mu całego naszego życia.

Co to jest Litania do serca pana Jezusa?

Litania do serca pana Jezusa to modlitwa katolicka, która jest skierowana do Serca Jezusa. Jest to jedna z najpopularniejszych modlitw w Polsce i na świecie. Litania ta ma swoje korzenie w XVII wieku, kiedy to św. Małgorzata Maria Alacoque otrzymała objawienie od Jezusa, który poprosił ją o szerzenie kultu do swojego Serca.

Modlitwa ta składa się z kilkudziesięciu wezwań, które są adresowane do Serca Jezusa. Każde wezwanie kończy się słowami „módl się za nami”. Litania ta jest często odmawiana podczas nabożeństw i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz podczas prywatnych modlitw.

Jak już wspomnieliśmy, Litania do serca pana Jezusa jest jedną z najpopularniejszych modlitw w Polsce i na świecie. Wielu ludzi uważa ją za bardzo skuteczną w uzyskiwaniu łask i pomocy od Boga. Modląc się tą litanią, wierni proszą o miłosierdzie Boże, o wybaczenie grzechów oraz o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Warto również dodać, że Litania do serca pana Jezusa jest często kojarzona z kultem Miłosierdzia Bożego. Święta Faustyna Kowalska, która była apostołką Bożego Miłosierdzia, również modliła się tą litanią. Dlatego też wiele osób uważa, że modlitwa ta jest szczególnie skuteczna w uzyskiwaniu łask związanych z kultem Miłosierdzia Bożego.

Jak modlić się Litanią do serca pana Jezusa?

Pomimo że Litania do serca pana Jezusa jest modlitwą stosunkowo krótką, warto poświęcić czas na jej odpowiednie odmówienie. Najlepiej zacząć od przygotowania się duchowego, czyli skupienia i uspokojenia umysłu. Można to zrobić poprzez chwilę ciszy, medytację lub krótką modlitwę wstępną.

Następnie należy rozpocząć odmawianie kolejnych wezwań Litani do serca pana Jezusa. Warto podkreślić, że każde wezwanie powinno być odmawiane z pełnym skupieniem i zaangażowaniem. Nie należy spieszyć się ani przeskakiwać żadnego elementu tej modlitwy.

Podczas odmawiania Litani do serca pana Jezusa można sobie wyobrazić obraz Serca Pana Jezusa i skupić na nim swoją uwagę. Można również skorzystać z muzyki religijnej lub świeckiej, która pomaga w osiągnięciu stanu skupienia i kontemplacji.

Ważne jest również, aby po zakończeniu modlitwy pozostać przez chwilę w ciszy i kontemplować nad treścią Litani do serca pana Jezusa oraz nad swoim życiem duchowym. Dzięki temu można lepiej odczuć łaski, jakie płyną z tej pięknej modlitwy.

Jakie łaski można otrzymać dzięki modlitwie Litanią do serca pana Jezusa?

Modlitwa Litanią do serca pana Jezusa to jedna z najpiękniejszych modlitw katolickich, która przynosi wiele łask i błogosławieństw. Jedną z najważniejszych łask, jakie można otrzymać dzięki tej modlitwie, jest uzyskanie wewnętrznego spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Modląc się Litanią do serca pana Jezusa, człowiek oddaje swoje troski i problemy w ręce Boga, co pozwala mu uwolnić się od niepotrzebnego stresu i napięcia.

Kolejną ważną łaską, którą można otrzymać dzięki modlitwie Litanią do serca pana Jezusa, jest uzdrowienie duszy i ciała. Ta piękna modlitwa pomaga nam zbliżyć się do Boga i otworzyć nasze serca na Jego miłość i łaski. Dzięki temu możemy uzyskać uzdrowienie zarówno duchowe, jak i fizyczne.

Modlitwa Litanią do serca pana Jezusa może również pomóc nam w naszej codziennej walce ze złem. Ta piękna modlitwa pozwala nam prosić Pana o siłę i wytrwałość w trudnych chwilach oraz ochronę przed pokusami szatana. Dzięki temu możemy stać się silniejsi duchowo i lepiej radzić sobie z trudnościami, które napotykamy na naszej drodze.

Wreszcie, modlitwa Litanią do serca pana Jezusa może pomóc nam w naszych relacjach z innymi ludźmi. Ta piękna modlitwa uczy nas miłości i współczucia dla innych oraz pomaga nam budować silne i trwałe więzi z naszymi bliskimi. Dzięki temu możemy stać się lepszymi ludźmi i bardziej otwartymi na potrzeby innych.

Współczesne znaczenie modlitwy Litanią do serca pana Jezusa

Współczesne znaczenie modlitwy Litanią do serca pana Jezusa jest bardzo ważne dla wielu ludzi w Polsce. W dzisiejszych czasach, kiedy wiele osób boryka się z różnymi problemami i trudnościami, modlitwa ta daje nadzieję i poczucie spokoju. Ludzie szukają w niej ukojenia dla swoich dusz i siły do przetrwania trudnych chwil.

Jednym z najważniejszych aspektów współczesnego znaczenia Litani do serca pana Jezusa jest jej uniwersalność. Modlitwa ta jest otwarta dla wszystkich, bez względu na wyznanie czy pochodzenie. Dlatego też, staje się ona narzędziem jednoczącym ludzi o różnych przekonaniach i kulturach.

Współczesne znaczenie modlitwy Litanią do serca pana Jezusa to także odwołanie się do tradycji i historii Kościoła katolickiego. Modlitwa ta ma swoje korzenie w XVII wieku, a jej popularność rosła przez kolejne stulecia. Dziś stanowi ona ważny element życia religijnego wielu Polaków.

Ostatecznie, współczesne znaczenie modlitwy Litanią do serca pana Jezusa to także odwołanie się do wartości chrześcijańskich takich jak miłość, pokój czy przebaczenie. Modlitwa ta uczy nas, jak ważne jest otwarcie serca na innych i szukanie dobra w każdym człowieku. Dlatego też, stanowi ona nie tylko narzędzie religijne, ale także drogowskaz dla życia codziennego.

Litania do serca pana Jezusa w kulturze i sztuce

Polska kultura i sztuka od wieków były związane z religią, a Litania do serca pana Jezusa jest jednym z najważniejszych modlitewników w polskiej tradycji katolickiej. Modlitwa ta ma nie tylko duchowe znaczenie, ale także artystyczne. Wiele dzieł sztuki, takich jak obrazy, rzeźby czy muzyka, zostało stworzonych na cześć tej modlitwy.

Jednym z najbardziej znanych dzieł sztuki inspirowanych Litanią do serca pana Jezusa jest obraz autorstwa Kazimierza Pochwalskiego „Serce Jezusowe”. Obraz ten przedstawia Chrystusa z otwartym sercem, symbolizującym miłość i miłosierdzie Boga. Innym przykładem jest rzeźba „Serce Jezusa” autorstwa Xawerego Dunikowskiego, która znajduje się w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie.

Modlitwa Litanią do serca pana Jezusa stała się również inspiracją dla wielu kompozytorów muzyki sakralnej. Jednym z najbardziej znanych utworów jest „Litania do Serca Pana Jezusa” skomponowana przez Feliksa Nowowiejskiego. Muzyka ta wykorzystuje słowa modlitwy jako tekst i podkreśla ich emocjonalny charakter poprzez użycie różnych instrumentów muzycznych.

Współczesna kultura i sztuka w Polsce nadal odwołuje się do Litani do serca pana Jezusa. Modlitwa ta jest często wykorzystywana w filmach, teatrach czy wystawach sztuki. W ten sposób Litania do serca pana Jezusa staje się nie tylko modlitwą, ale także elementem polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.