Aby wykonać żądanie HTTP w JavaScript, możesz użyć obiektu XMLHttpRequest, który jest dostępny w większości przeglądarek internetowych. Możesz go użyć w następujący sposób:

const xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.open('GET', 'https://example.com/api/endpoint');
xhr.onload = function() {
  if (xhr.status === 200) {
    console.log(xhr.response);
  } else {
    console.error(xhr.statusText);
  }
};
xhr.onerror = function() {
  console.error(xhr.statusText);
};
xhr.send();

W powyższym przykładzie tworzysz nowy obiekt XMLHttpRequest, następnie ustawiasz jego typ oraz adres URL, a następnie ustawiasz funkcje, które mają być wywołane w przypadku sukcesu lub błędu. W końcu wywołujesz metodę send aby wysłać żądanie.

Jeśli chcesz wysłać żądanie metodą inna niż GET, na przykład POST, możesz użyć metody open z odpowiednim typem żądania jako pierwszym argumentem:

xhr.open('POST', 'https://example.com/api/endpoint');

Możesz również przekazać dodatkowe dane jako drugi argument metody send:

xhr.send(JSON.stringify({ name: 'John', age: 30 }));

Uwaga: W przypadku korzystania z tej metody w kontekście aplikacji internetowych, należy pamiętać o kwestii bezpieczeństwa i uwzględnić ograniczenia dotyczące krosdowymi żądaniami (Cross-Origin Resource Sharing, CORS). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji na temat CORS.